Tannlækjar på Voss

Eg har lang erfaring som tannlege og overtok sommaren 2019 tannlegepraksisen til Dagny Kolltveit i Vangsgata 35 på Voss. Hjå meg får du utført alle dei vanlege tannlegetenestene på ein god og trygg måte:

  • Allmenn tannbehandling
  • Fast innkalling og SMS-varsling
  • Førebyggjande tannpleie
  • Akutthjelp
  • Kruner, bruer, protesar
  • Tilvising til spesialist

Treng du tannlege på Voss? Ta kontakt for tinging av time på telefon 56 51 44 99.

  • RagnhildViken Tannlege Voss Venterom
  • RagnhildViken Tannlege Voss Kontor4